Politica de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

HeyBlu este o institutie financiara nebancara inregistrata in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110393/31.05.2023 si cu sediul social in Voluntari, Jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Nord nr.15-25, Parcul de Birouri Swan Office, Cladirea A (denumita Windsor), Et.1, Spatiul Royal T2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/58/2023, cod unic de identificare fiscal (47406944) care prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod confidential, sigur si transparent.Acest document descrie modalitatea in care HeyBlu colecteaza, foloseste, protejeaza si transmite Datele cu caracter personal ale persoanelor care care achizitioneaza/sunt interesate in achizitionarea unui produs sau serviciu HeyBlu actual sau viitor, care folosesc web site-ul, Sectiunea HeyBlu din cadrul Site-ului de CumpărăturiOnline (din aplicația sau site-ul web dedicate) sau orice platforma online care interactioneaza cu HeyBlu.


 1. HeyBlu prelucreaza Datele cu caracter personal ale Clientilor sau ale Altor Persoane care sunt interesate sau interactioneaza in orice mod cu HeyBlu


HeyBlu prelucreaza Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, respectiv:

 • Clientii: (a) Inregistrati: persoana care a incheiat un Contract de Credit HeyBlu avand ca obiect acordarea unui Produs de Credit Online („Contractul”) si persoana care nu a incheiat Contractul de Credit dar a acceptat Termenii si Conditiile generale aplicabile serviciilor si produselor furnizate de HeyBlu, consimtind astfel la crearea unui Profil de utilizator HeyBlu in Sectiunea HeyBlu a contului de client din cadrul Site-ului de Cumparaturi Online. Atunci cand este cazul, in aceasta categorie vor fi inclusi si codebitorii, mostenitorii, sau (b) Potentiali: persoana care a completat o cerere prin care solicita furnizarea produselor si serviciilor actuale sau viitoare HeyBlu.
 • Alte Persoane: (a) persoane care si-au dat acordul pentru a comunica in scop de marketing cu HeyBlu; (b) persoana care fara a incheia Contractul de Credit sau a accepta Termenii si Conditiile generale aplicabile serviciilor si produselor furnizate de HeyBlu adreseaza cereri/sesizari/reclamatii; (c) persoane care au calitatea de Clienti in cadrul Site-ului de Cumparaturi Online ( respectiv a platformelor operate de Dante International) si care sunt de acord cu afisarea Sectiunii HeyBlu in contul de client din cadrul Site-ului de Cumparaturi Online in mod personalizat si a limitei estimative posibil a fi accesata printr-o modalitate de plata cu credit acordat de catre HeyBlu.


 1. HeyBlu colecteaza Date cu caracter personal in mod direct, de la Clienti / Alte Persoane, in mod indirect (de la Dante International sau din surse terte precum, institutii si autoritati publice - Oficiul National al Registrului Comertului sau Portalul Instantelor de Judecata administrat de Ministerul Justitiei, terti abilitati in vederea detinerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de fapte de terorism sau expuse public, sistemele Biroului de Credit si Ministerului Finantelor Publice/ANAF) sau in mod automat (in cazul utilizarii platformelor online).

 1. HeyBlu colecteaza Date cu caracter personal direct sau indirect

Datele cu caracter personal reprezinta informatii care identifica Clientii / Alte Persoane sau cu ajutorul carora aceste categorii de persoane pot fi identificate.HeyBlu va prelucra, in functie de particularitatile fiecarui caz in parte si de interactiunile cu HeyBlu, urmatoarele Date cu caracter personal ale Clientilor / Altor Persoane:

 • date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria si numarul documentului de identitate (carte de identitate / pasaport/permis de sedere, permis de conducere), data emiterii si emitentul acestuia, locul si data nasterii, cetatenia si nationalitatea, rezidenta, sexul etc.;
 • date de contact, precum adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, numar de telefon;
 • inregistrarea video si rezultatul analizei comparative a template-urilor biometrice din fotografia video (fotografia fetei) si fotografia din documentul de identitate in cazul solicitarii de furnizare produs/serviciu online;
 • calitatea de persoana expusa public si calitatea de beneficiar real (daca este cazul);
 • semnatura inclusiv semnatura electronica simpla, avansata sau calificata;
 • date financiare, precum veniturile, cheltuielile, sursa fondurilor;
 • date privind starea de sanatate, in situatia in care prelucrarea unor asemenea date este necesara pentru dovedirea de catre Clienti a situatiei dificile in care se afla acestia sau membrii familiei lor, in contextul gestionarii unor solicitari de restructurare credit sau constatare situatie specială;
 • scopul si natura relatiei de afaceri cu HeyBlu;
 • date privind platile efectuate de catre Client/Alte Persoane;
 • detalii aferente cardului de plata (token) asociat comenzii pentru care Clientii/Alte Persoane opteaza pentru metoda de plata cu credit acordat de HeyBlu;
 • date privind locatia Clientilor, atunci cand utilizeaza Sectiunea HeyBlu din cadrul din cadrul Site-ului de Cumpărături Online pentru scopuri strict legate de securitatea aplicatiei si prevenirea activitatii frauduloase online;
 • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism;
 • date specifice relatiei de Client cu Comerciantul Dante International. In baza acordului Altei Persoane, vor putea fi obtinute de la Dante International notarea pregătită pe baza comportamentului de cumparator in Site-ul de Cumparaturi Online (platforma eMAG/Fashiondays) si date aferente acestei notari.
 • date obtinute din sistemul Biroului de Credit si al Ministerului Finantelor Publice, precum date referitoare la evenimente care pot aparea in perioada de derulare a produsului tip credit (restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului), date referitoare la relatiile cu alte conturi (informatii referitoare la produse de tip credit la care Clientii au calitatea de codebitori sau garant), date referitoare la produsele de tip credit solicitate / acordate Clientilor (spre exemplu tipul de produs, frecventa platilor, data scadentei etc.) sau date referitoare la veniturile Clientilor;
 • alte date necesare pentru incheierea, derularea serviciilor HeyBlu. In anumite cazuri specifice, HeyBlu informeaza Clientii ca va colecta informatii din surse publice (social media, internet, baze de date publice) pentru a evalua eligibilitatea si, dupa caz, solvabilitatea sa (capacitatea de rambursare), necesara in vederea incheierii si executarii Contractului.

Prelucrarea Datelor cu caracter personal se va face in baza acordului Clientilor / Altor Persoane, in scopul incheierii sau executarii contractului sau in baza altui temei legal, asa cum detaliem mai jos. In toate cazurile, HeyBlu va informa Clientii / Alte Persoane care sunt Datele cu caracter personal prelucrate precum si sursa din care acestea vor fi colectate.

Este posibil ca HeyBlu sa combine Date cu caracter personal colectate dintr-o sursa (de exemplu, furnizate in mod direct de catre Client sau colectate din sistemul Biroului de Credite, respectiv sistemul Ministerului Finantelor Publice) cu Date cu caracter personal colectate dintr-o alta sursa (de exemplu, Dante International). In urma acestei prelucrari, HeyBlu va avea posibilitatea de a-si indeplini obligatiile legale conform prevederilor aplicabile institutiilor financiare nebancare sau a altor prevederi legale aplicabile si de a fi in masura sa deserveasca interesele Clientilor intr-un mod personalizat si legal.

 1. HeyBlu solicita si retine copii ale unor documente doveditoare (cum ar fi documentul de identitate), in scopul indeplinirii unei obligatii legale, incheierii si executarii Contractului sau in baza consimtamantului Clientului/Alte Persoane.

HeyBlu prelucreaza Date cu caracter personal de mai sus in conformitate cu legislatia aplicabila (cum sunt de exemplu legile privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului) si bunele practici in industrie. In acest sens, retinerea unei copii a actelor doveditoare solicitate la inceputul relatiei de credit este obligatorie pentru incheierea Contractului de credit si este impusa de legislatia aplicabila HeyBlu.

In alte cazuri, retinerea unei copii a documentului de identitate va fi efectuata doar cu acordul prealabil al Clientului/Alte Persoane si pe o perioada limitata de timp (1 an) in vederea crearii si activarii unui profil de utilizator in Sectiunea HeyBlu a contului de client din cadrul Site-ului de Cumparaturi Online ( platforme operate de Dante International) si intrarii intr-o relatie de afaceri cu HeyBlu pentru scopul contractarii in viitor a unor Produse de Credit Online in conformitate cu prevederile Termenilor si Conditiilor generale aplicabile serviciilor si produselor furnizate de HeyBlu.

 1. In anumite situatii, Datele cu caracter personal sunt colectate automat de catre HeyBlu (de ex. in cazul interactiunilor online)

HeyBlu poate colecta Date cu caracter personal prin mijloace automate (cum ar fi cookie-urile) atunci cand Clientii / Alte persoane interactioneaza cu anunturile si Sectiunea HeyBlu din cadrul Site-ului Online de Cumparaturi sau cand viziteaza paginile sau site-urile web sau alte medii digitale apartinand/operate de HeyBlu. In acest caz, datele cu caracter personal pe care le colecteaza HeyBlu pot include adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, locatia geografica, adrese URL de redirectionare, informatiile despre actiunile intreprinse sau despre interactiunea cu activele digitale HeyBlu. Pentru informatii detaliate despre Politica de utilizare a cookie-urilor te rugam sa consulti www.heyblu.ro.

 1. HeyBlu va prelucra Date cu caracter personal in scopuri specifice, in masura in care are acordul Clientilor / Altor Persoane, pentru a furniza produse si servicii Clientilor, pentru a duce la indeplinire o obligatie legala, sau atunci cand exista un interes legitim care nu aduce atingere drepturilor sau libertatilor Clientilor / Altor Persoane.

HeyBlu prelucreaza Datele cu caracter personal pentru scopuri specifice care permit gestionarea cat mai buna a relatiei cu Clientii / Alte Persoane, va colecta si folosi Date cu caracter personal atunci cand Clientii / Alte Persoane:

 • acceseaza web site-ul HeyBlu, Sectiunea HeyBlu din cadrul Site-ului de Cumparaturi Online sau alte platforme on-line;
 • sunt verificati din punct de vedere al eligibilitatii pentru achizitionarea online a produselor si serviciilor HeyBlu (la distanta) inclusiv din perspectiva legislatiei privind prevenirea spalarea banilor si combaterii finantarii terorismului si prevenirii fraudei;
 • sunt verificati din punct de vedere al solvabilitatii, profilului de risc si capacitatii de rambursare in scopul derularii unei relatii de creditare responsabile;
 • incheie si deruleaza un contract cu HeyBlu, efectueaza tranzactii de rambursare credit, contracteaza/realizeaza credite de consum si orice alte produse/operatiuni/servicii puse la dispozitie de catre HeyBlu, fiind monitorizati in ceea ce priveste operatiunile efectuate conform legislatiei aplicabile in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte;
 • participa la campanii promotionale sau de loialitate organizate de HeyBlu si de catre partenerii comerciali ai acesteia;
 • se supun formalitatilor necesare pentru indeplinirea de catre HeyBlu a obligatiilor legale aplicabile unei institutii financiare nebancare (inclusiv arhivare si raportare).

 1. Prelucrarea Datelor cu caracter personal poate avea la baza acordul Clientului/Altei Persoane, necesitatea executarii Contractului sau necesitatea indeplinirii unei obligatii legale

In baza acordului Clientilor/Altor Persoane colectat in mod direct de catre HeyBlu sau prin intermediul Dante International, HeyBlu va prelucra Date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • pentru a putea evalua eligibilitatea pentru produsele si serviciile pe baza unui profil realizat in considerarea potentialelor nevoi si preferinte ale acestora. In acest scop, HeyBlu va prelucra Date cu caracter personal colectate in mod direct de la Clienti / Alte Persoane sau din surse terte (de exemplu, Dante International) pentru a identifica si sugera un produs sau serviciu HeyBlu.
 • pentru a verifica si confirma identitatea unica a Clientilor/Altor Persoane in timpul procesului de verificare video la distanta a identitatii inclusiv prin compararea template-urilor biometrice din fotografia video (fotografia fetei) si fotografia din documentul de identitate;
 • pentru a consulta baze de date uzuale pentru oferirea de produse de creditare HeyBlu respectiv baza de date a Ministerului Finantelor Publice ca parte din analiza de solvabilitate (capacitatea de rambursare), pentru a evalua nivelul veniturilor Clientilor;
 • pentru a putea putea promova impreuna cu Dante International modalitatea de plata cu credit de la HeyBlu prin afisarea Sectiunii HeyBlu in contul de client din cadrul Site-ului Online de Cumparaturi Online intr-un mod personalizat si calculul limitei estimative de credit posibil a fi accesate de Clienti/Alte Persoane prin aceasta optiune de plata;
 • pentru a putea crea si activa un Profil de utilizator in Sectiunea HeyBlu a contului de client din cadrul Site-ului de Cumparaturi Online (website si aplicatie mobila operate de Dante International) si a putea intra intr-o relatie de afaceri cu Clientii pentru scopul contractarii in viitor a unor Produse de Credit Online;
 • pentru a putea stoca pe o perioada predefinita de un (1) an, datele cu caracter personal si documentul de identitate obtinute de la Clienti si verificate in cadrul procesului de inrolare la distanta si a le (re)utiliza pentru scopul furnizarii online a unor produse viitoare de credit si servicii solicitate de Clienti;
 • periodic, pentru a transmite informatii personalizate Clientilor / Altor Persoane cu privire la produse si servicii HeyBlu, oferte, promotii sau evenimente;
 • periodic, pentru a trimite informatii personalizate Clientilor/Altor Persoane cu privire la produse si servicii comune, dezvoltate impreuna cu afiliati (cum ar fi Dante International) sau alte terte parti;
 • periodic, pentru a trimite mesaje personalizate despre produsele si serviciile afiliatilor HeyBlu (cum ar fi Dante International) sau a altor terte parti;
 • pentru inregistrarea convorbirilor telefonice purtate cu reprezentantii HeyBlu. Clientii/Alte Persoane vor fi informate în acest sens înainte de începerea apelului iar in situația în care vor continua apelul telefonic HeyBlu va considera că acestia si-au dat acordul pentru înregistrarea convorbirii.

In scopul incheierii si executarii Contractului, HeyBlu va prelucra Date cu caracter personal pentru:

 • a executa si indeplini orice alte activitati strans legate de executarea Contractului cu Clientul;
 • a evalua eligibilitatea si solvabilitatea Clientului necesara in vederea incheierii Contractului, HeyBlu va prelucra Datele cu caracter personal ale Clientului, precum si nivelul veniturilor existent la momentul formularii solicitarii produsului sau serviciului actual sau viitor, istoricul acestora si evolutia lor in timp, nivelul/situatia cheltuielilor din facilitati de creditare, in scopul de a determina capacitatea de rambursare a Clientului si pentru a stabili profilul de risc;
 • a monitoriza Clientul pentru evaluarea performantei de plata si a profilului de Client;
 • a determina conditiile aplicabile produsului si serviciului HeyBlu actual sau viitor achizitionat de Client;
 • a putea transmite grafice de plata, comunicari si notificari legate de Contracte;
 • a inregistra si administra operatiunile de rambursare efectuate de Client;
 • a verifica si actualiza periodic datele pe care HeyBlu le are despre Client astfel incat acestea sa fie corect inscrise in evidentele HeyBlu;
 • a furniza Clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora, inclusiv pentru solicitarile acestuia (cum ar fi spre exemplu informatii despre produse/servicii, actualizare date de indentificare, solutionare cereri si reclamatii formulate).

In scopul indeplinirii obligatiilor legale, HeyBlu va prelucra Date cu caracter personal pentru:

 • a evalua eligibilitatea, anterior incheierii Contractului prin realizarea unui profil de risc al Clientului;
 • a crea un profil de risc necesar din perspectiva cerintelor prudentiale aplicabile activitatii HeyBlu si a documenta intern din perspectiva contabilitatii relatia cu Clientul;
 • a evalua solvabilitatea, profilul de risc si capacitatea de rambursare in scopul derularii unei relatii de creditare responsabile;
 • a aplica masurile de cunoastere a clientelei, in scopul indeplinirii obligatiilor legale privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului;
 • indeplini orice alte obligatii legale conform prevederilor aplicabile institutiilor financiare nebancare, precum si a oricaror alte prevederi legale aplicabile HeyBlu (inclusiv obligatiile de arhivare si raportare).

HeyBlu va folosi in legatura cu Clientii / Alte Persoane mijloace de comunicare uzuale (e-mail, posta, SMS), conform propriei politici de comunicare (de exemplu HeyBlu va comunica si transmite Clientului/Alte Persoane notificari legate de Contract prin e-mail).

 1. Heyblu prelucreaza Date cu caracter personal in interes legitim, cu conditia ca acesta sa nu lezeze drepturile si libertatile Clientilor / Altor Persoane. Clientii / Alte Persoane se pot opune unei astfel de activitati de prelucrare, HeyBlu analizand de la caz la caz solicitarea.

HeyBlu prelucreaza Datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unui interes legitim pentru:

 • a experimenta cu privire la produsele si serviciile HeyBlu din mediul online operat/utilizat de HeyBlu in desfasurarea activitatii sale;
 • a solicita feedback cu privire la experienta Clientilor sau a Altor Persoane sau pentru a evalua eficienta comunicarii cu acestia;
 • a crea si mentine conturile de client, inclusiv pentru administrarea oricaror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de client;
 • a transmite catre autoritati sau entitati private legal constituite in vederea identificarii, evaluarii si prevenirii riscului de frauda;
 • a imbunatati produsele si serviciile HeyBlu actuale sau viitoare, prin evaluarea caracteristicilor produselor si serviciilor HeyBlu care prezinta cel mai mult interes pentru Clienti / Alte Persoane, care sunt tipurile de oferte pe care Clientii / Alte Persoane si le doresc si modul in care functioneaza produsele si serviciile online din punct de vedere tehnic, precum si prin inregistrarea convorbirilor telefonice sau a altor interactiuni cu reprezentantii HeyBlu;
 • a efectua analize de risc si strategii de afaceri pe baza Datelor cu caracter personal sau a datelor anonimizate / agregate;
 • a consulta baza de date a Biroului de Credit, in vederea evaluarii capacitatii de rambursare a Clientilor;
 • a colecta debite si recupera/ cesiona creante ale Clientilor prin/catre prestatorii de servicii de recuperare creante sau colectare a debitelor;
 • a inregistra convorbirile telefonice purtate cu Clientii/Alte Persoane in vederea realizarii anumitor cereri ori investigatii solicitate de sau in legatura cu Clientii/Alte Persoane, aprobarii acestora fata de persoana vizata sau in instanta in cazul unui litigiu precum si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor si apelurilor.

HeyBlu va prelucra anumite informatii ale Clientilor (date de identificare, date referitoare la angajator, date referitoare la produsele de tip credit solicitate de Clienti, date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, date referitoare la relatiile cu alte conturi, date referitoare la insolventa, precum si numarul de interogari) atat in sistemul si evidentele proprii, cat si prin transmiterea acestor date catre sistemul Biroului de Credit. In acest mod, datele furnizate de catre HeyBlu in legatura cu Clientii vor fi consultate si de catre alte entitati care au calitatea de Participant la Biroul de Credit (institutii de credit, institutii financiare nebancare, asiguratori, societati de recuperare creante). Va incurajam sa parcurgeti politica de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Biroului de Credit.

Clientii / Alte Persoane pot solicita informatii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare a Datelor cu caracter personal efectuate de HeyBlu in baza interesului legitim. HeyBlu informeaza Clientii / Alte Persoane ca dispun de dreptul de a obiecta la o astfel de activitate de prelucrare si de a depune o solicitare in acest sens, care va fi analizata de la caz la caz.

In cazul in care prelucrarea efectuata de HeyBlu nu are la baza consimtamantul Clientilor / Altor Persoane, ci un alt temei legal, refuzul Clientilor/Altor Persoane de a le fi prelucrate Datele cu caracter personal va putea avea ca efect imposibilitatea HeyBlu de a furniza bunurile si serviciile solicitate.

 1. Drepturile Clientilor / Altor Persoane in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal

 1. Clientii/Alte Persoane au drepturi specifice in ceea ce priveste protectia Datelor cu caracter personal iar HeyBlu asigura un mediu care faciliteaza exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiectie, de stergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamatii)

HeyBlu informeaza Clientii / Alte Persoane ca au dreptul:

 • de a fi informati cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si de a obtine acces la acestea;
 • sa solicite rectificarea Datelor cu caracter personal;
 • sa solicite restrictionarea activitatilor de prelucrare sau sa se opuna prelucrarii acestora atunci cand prelucrarea are la baza interesul legitim;
 • sa solicite stergerea Datelor cu caracter personal, sa le primeasca pe cele furnizate sau sa solicite HeyBlu sa le transmita unei alte societati;
 • sa retraga acordul dat pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal atunci cand prelucrarea are la baza acordul;
 • sa dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a Datelor sale cu caracter personal, inclusiv utilizarea cookie-urilor si unor tehnologii similare;
 • sa depuna o reclamatie la autoritatea de supraveghere competenta (in Romania, este competenta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).

Aceste drepturi pot fi limitate, in anumite circumstante, prin lege. Astfel de restrictii vor fi verificate individual si vor fi comunicate Clientilor / Altor Persoane in mod corespunzator.

Clientii / Alte Persoane au dreptul sa solicite HeyBlu sa corecteze orice inexactitati cu privire la Datele cu caracter personal. In orice situatie, Clientii / Alte Persoane pot trimite o solicitare de rectificare a Datelor cu caracter personal.

n ceea ce priveste dreptul de retragere a acordului, Clientii / Alte Persoane il pot exercita dupa cum urmeaza: (a) prin urmarea instructiunilor pentru dezactivare din comunicarile de marketing relevante; (b) contactand Serviciul Clienti; (c) contactand Responsabilul privind Protectia Datelor HeyBlu la datele de contact comunicate in ultima sectiune a acestei politici. Clientul va primi in continuare comunicari administrative de la HeyBlu, precum confirmari ale tranzactiilor efectuate sau notificari cu privire la alte activitati, chiar daca renunta la primirea comunicarilor de marketing.

In aceasta situatie, Clientii/Alte persoane sunt rugati(e) sa transmita informatii despre identitatea acestora astfel incat HeyBlu sa ii poata identifica in mod corect. HeyBlu va decide in mod prudent sa nu ofere informatii daca nu va putea identifica in mod corespunzator Clientii/Alte persoane.

 1. HeyBlu utilizeaza mijloace de prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri. HeyBlu poate lua o decizie ca urmare a unei astfel de prelucrari dupa caz, cu sau fara interventia unui factor uman, si pot produce efecte juridice si/sau pot afecta Clientii in mod similar, intr-o maniera semnificativa

HeyBlu efectueaza activitati de prelucrare prin mijloace automate a Datelor cu caracter personal colectate in mod direct de la Clienti / Alte Persoane, date rezultate din raporturile contractuale aferente produselor si serviciilor achizitionate anterior de catre Clienti sau din raporturile juridice derulate cu Alte Persoane sau indirect, din surse terte precum Comerciantul Dante International pentru a determina daca persoana este sau nu eligibila pentru un produs sau serviciu HeyBlu sau anterior incheierii Contractului, inclusiv din perspectiva respectarii legislatiei privind spalarea banilor si finantarii terorismului. Aceasta prelucrare poate avea ca efect luarea unei decizii cu privire la (i) posibilitatea Clientilor / Altor Persoane de a achizitiona un produs sau serviciu HeyBlu, (ii) tipul produsului sau serviciului HeyBlu pe care Clientii / Alte Persoane il pot achizitiona. Atunci cand Clientii / Alte Persoane vor fi considerati eligibili pe baza algoritmilor utilizati, HeyBlu si/sau Comerciantul Dante International vor/va putea transmite o comunicare comerciala personalizata.


In calitate de institutie financiara nebancara, HeyBlu este subiectul anumitor obligatii legale, inclusiv celor referitoare la evaluarea potentialilor clienti pentru a stabili eligibilitatea si solvabilitatea anterior incheierii Contractului si pe parcursul derularii acestuia. In respectarea acestor obligatii, HeyBlu utilizeaza mijloace de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri pentru a determina eligibilitatea si solvabilitatea Clientului/ Altor Persoane.


HeyBlu are obligatia legala de a aplica masuri de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului atat anterior initierii unei relatii de afaceri cu un Client/Alte Persoane cat si pe parcursul derularii relatiei. Din perspectiva respectarii legislatiei privind prevenirea spalarea banilor si combaterii finantarii terorismului, HeyBlu va colecta informatiile minime obligatorii prevazute de lege si va consulta in mod automat bazele de date proprii cu persoanele acuzate de spalare de bani sau finantare a actelor de terorism, persoanele care figureaza cu tranzactii suspecte din punct de vedere al legalitatii sursei fondurilor si care au fost raportate corespunzator autoritatilor competente si daca Clientii/Alte Persoane se regasesc inscrisi in aceste evidente, HeyBlu isi rezerva dreptul de a refuza intrarea in relatia de afaceri cu aceasta categorie de Clienti/Alte Persoane sau, dupa caz, de a inceta relatia contractuala.


Din perspectiva identificarii si minimizarii riscurilor de frauda ce pot afecta compania, HeyBlu a stabilit categorii de Clienti/Alte Persoane cu care isi doreste sa intre in relatii contractuale si categorii de Clienti/Alte Persoane pe care ii va refuza intrucat prezinta un risc ridicat. Astfel, spre exemplu, daca un potential Client/Client a manifestat un comportament fraudulos in relatia cu HeyBlu (precum a falsificat documente sau a prezentat declaratii false pentru a obtine produse HeyBlu /realiza operatiuni), Compania isi rezerva dreptul de a refuza initierea/continuarea relatiei de afaceri/ solicitarea de acordare a produsului. Pentru a determina in care dintre cele doua categorii se incadreaza Clientul, HeyBlu va utiliza mijloace de prelucrare automate inclusiv crearea de profiluri si va putea adopta un proces decizional cu sau fara interventia unui factor uman.


De asemenea, atat din perspectiva respectarii obligatiilor privind cunoasterea clientei dar si a prevenirii riscului de frauda, procesul de verificare la distanta a identitatii va implica utilizarea de mijloace de prelucrare automata care constau in verificarea similaritatii template-urilor biometrice din fotografia fetei Clientului din documentul de identitate prezentat si fotografia fetei realizata in timpul procesului de identificare video (selfie/liveness). Template-ul biometric reprezinta referinta digitala a caracteristicilor distincte care au fost extrase dintr-o proba biometrica. Proba biometrica este in acest caz chiar fotografia. In urma procesului de comparare automata, pe baza unor caracteristici prestabilite (precum zambet, varsta estimata, alte repere ale fetei, emotii) instrumentul utilizat de identificare faciala va emite un scor de incredere. Cu cat acest scor este mai mare, cu atat probabilitatea ca chipul din cele doua fotografii sa apartina aceleiasi persoane este mai mare.


Pentru a efectua analiza solvabilitatii Potentialului Client si a profilului de risc, HeyBlu efectueaza activitati de prelucrare a Datelor cu caracter personal colectate in mod direct de la Client sau indirect, din surse terte precum Comerciantul Dante International, Biroul de Credite sau Ministerul Finantelor Publice/ANAF inainte de a incheia Contractul.

HeyBlu va evalua capacitatea de rambursare a Clientului, in temeiul obligatiilor legale aplicabile HeyBlu si luand in considerare politicile interne de risc HeyBlu. In acest scop, HeyBlu va analiza datele completate in solicitarea de credit, Biroul de Credit si, dupa caz, in situatia in care a obtinut in prealabil acordul Clientului/Altor Persoane in acest sens, informatiile accesate din evidentele Comerciantului Dante International si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Astfel, HeyBlu va determina riscul de credit si probabilitatea de achitare in viitor a ratelor la timp inclusiv pe baza unei analize de tip scoring. Scorul este un punctaj rezultat in urma analizei datelor (scoring) care exprima posibilitatea ca un Client sa-si indeplineasca obligatiile de plata a ratelor de credit pe toata perioada Contractului. HeyBlu a stabilit un scor minim ce reprezinta pragul minim pe care il accepta atunci cand acorda credite. De asemenea, HeyBlu va determina printr-un proces automat si daca Clientul indeplineste alte criterii minime de creditare precum gradul maxim de indatorare, expunerea totala, alte criterii minime de eligibilitate (varsta, venit minim acceptat, cetatenie, etc). Aceasta activitate de prelucrare va ajuta HeyBlu sa efectueze o decizie responsabila cu privire la produsul sau serviciul oferit si la caracteristicile acestuia.


Activitatile de prelucrare prin mijloace automate a Datelor cu caracter personal vor fi efectuate cu observarea obligatiilor legale aplicabile HeyBlu in masura in care:

 • este necesara pentru incheierea si executarea Contractului; sau
 • este prevazuta de o obligatie legala aplicabila HeyBlu; sau
 • se bazeaza pe acordul Clientilor / Altor Persoane.

La solicitarea Clientilor / Altor Persoane, evaluarea eligibilitatii si /sau solvabilitatii (capacitatii de rambursare) va putea fi efectuata cu implicarea unui factor uman.

 1. Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atentie (numai cu masuri de siguranta specifice)

In general produsele si serviciile HeyBlu nu se adreseaza persoanelor sub 16 ani. Prin urmare, HeyBlu colecteaza si prelucreaza Date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani numai in situatii exceptionale. In cazul in care vor fi prelucrate Date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani, activitatile de prelucrare vor fi efectuate numai cu consimtamantul tutorelui/parintelui (titularul raspunderii parintesti asupra minorului).

 1. Prelucrarea Datelor cu caracter personal de catre terti

 1. In cazul in care Clientii/Alte Persoane isi exprima acordul in acest sens, atunci cand este necesar pentru executarea contractului sau exista un interes legitim / obligatie legala in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal, HeyBlu va putea comunica aceste date altor persoane

HeyBlu poate comunica Datele cu caracter personal unor terte parti, in urmatoarele situatii:

 • afiliati: datele cu caracter personal pot fi comunicate societatilor afiliate HeyBlu in scopurile activitatilor curente si de afaceri;
 • furnizori de servicii sau alte terte parti pentru a întreprinde anumite activități în desfășurareanormală a afacerilor precum furnizori de servicii de procesare tranzactii plati, furnizori de solutii tehnice pentru verificarea video la distanta a identitatii clientilor, furnizori de servicii de certificare pentru emiterea de certificate digitale calificate, prestatori de servicii IT (dezvoltare software, mentenanta, suport, stocare de tip cloud), furnizori baze de date private care conțininformații privind activități de spălare a banilor șifinanțare a terorismului, sancțiuniinternaționale, furnizori de servicii de call center, furnizori de servicii de plata, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor;
 • prestatori de servicii de curierat, servicii de transmitere email/SMS/telefonie, prestatori de servicii de arhiva fizica/electronica, alti prestatori de servicii externalizate;
 • consultanti sau parteneri externi HeyBlu care ofera servicii juridice, de audit sau alte servicii speciale (de ex. avocati externi, consilieri profesionisti, notari publici, executori judecatoresti, auditori);
 • autoritati/institutii publice si institutii de reglementare si supraveghere precum Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Oficiul National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Directia Pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor De Date;
 • Ministerul Finantelor Publice, Registrul Comertului, Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit. Societatea poate comunica datele persoanelor vizate in cazul in care i se impune acest lucru prin lege catre autoritati sau institutii publice, sau in cazul in care considera, de buna credinta, ca respectiva divulgare este necesara in mod rezonabil pentru derularea corespunzatoare a proceselor juridice, investigatiilor sau pentru a raspunde la orice reclamatii;
 • autoritati judiciare si de investigatie precum Politia, Parchetul, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, instante si organisme de arbitraj/mediere la cererea expresă și legală a acestora sau in executarea protocoalelor de colaborare incheiate cu acestea, daca este cazul.

HeyBlu si Dante International fac parte din acelasi grup de societati. In activitatea desfasurata de HeyBlu, Dante International furnizeaza servicii de asistenta si suport (de tipul Customer Care-Asistenta Clienti) cat si servicii de colectare debite externalizate de catre HeyBlu pentru care este necesar transferul Datelor cu caracter personal al Clientilor / Altor persoane.

 1. Transferul Datelor cu caracter personal in state terte

HeyBlu va transfera in afara Uniunii Europene / Spatiului Economic European datele cu caracter personal in cazul unor operatiuni necesare incheierii sau executarii Contractului. Masuri de protectie adecvate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar drepturile Clientului cu privire la protectia Datelor cu caracter personal vor fi respectate. Pentru transferurile in afara UE/SEE in state care nu prezinta un nivel de protectie adecvat, HeyBlu isi va intemeia transferul datelor cu caracter pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege.

 1. Masuri de siguranta adecvate si pastrarea datelor

 1. HeyBlu aplica masuri tehnice adecvate pentru a garanta siguranta Datelor cu caracter personal ale Clientilor / Altor Persoane si are implementate durate specifice pentru ca Datele cu caracter personal sa fie pastrate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranta Datelor cu caracter personal, HeyBlu a implementat o serie de masuri de securitate care sunt in conformitate cu standardele industriale general acceptate in acest sens. Aceste mijloace de protectie nu acopera Datele cu caracter personal pe care Clientii / Alte Persoane aleg sa le comunice in spatii publice online sau offline.


Pastrarea datelor: Datele dumneavoastra cu caracter personal se vor pastra in functie de interactiunile cu HeyBlu si de documentele intocmite.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesarăconformării cu obligațiilelegale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetăriirelației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislațiaaplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil sau prevenirii și combaterii spălării banilor șifinanțării terorismului).

Atunci cand Datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat si nici nu exista vreo obligatie legala de pastrare, HeyBlu le va distruge, anonimiza sau sterge intr-un mod sigur. Cu toatea acestea, in anumite situatii justificate de un interes legitim, putem pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, de exemplu putem avea interesul legitim de a prelucra suplimentar anumite informatii in scop probator fata de persoana vizata sau in instanta in cazul unui litigiu.

 1. Clientii/Alte Persoane pot transmite solicitari legate de orice aspecte legate de prelucrarea datelor si confidentialitate pe adresa dedicata (dpo@heyblu.ro)

Pentru orice solicitari sau informatii suplimentare cu privire la modalitatea in care HeyBlu prelucreaza Date cu caracter personal, precum si pentru a va putea exercita drepturile privind protectia datelor, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor HeyBlu la adresa de e-mail: dpo@heyblu.ro sau prin posta la adresa sediului HeyBlu: Voluntari, Jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Nord nr.15-25, Parcul de Birouri Swan Office, Cladirea A (denumita Winsdor), Et.1, Spatiul Royal T2.

Toate optiunile disponibile vor fi prezentate si toate mesajele vor primi raspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, Clientii / Alte Persoane trebuie sa aiba in vedere ca, din motive tehnice, pentru a pune in aplicare solicitarile sau optiunile sale, este posibil sa fie necesare cateva zile, timp in care HeyBlu va continua sa prelucreze datele personale pe baza optiunilor anterior exprimate de Clienti / Alte Persoane. In caz exceptional, optiunea Clientilor / Altor Persoane va fi implementata doar dupa finalizarea campaniei in derulare.


HeyBlu isi rezerva dreptul de a modifica periodic acest document astfel incat sa reflecte in mod corect activitatea de prelucrare, inclusiv in masura in care modificarile sunt impuse prin prevederile legale aplicabile. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici.